IBAN kalkulator

... konverzija starih računa u IBAN format

IBAN kalkulator

Konverzija starih računa u novi IBAN format.

Konverzija se može napraviti za sve vrste računa:

  • Tekuće račune
  • Žiro račune
  • Zaštičene račune

    

    

Način izračuna kontrolnog broja hrvatskog IBAN-a

Za izračun kontrolnog broja IBAN-a primjenjuje se međunarodna norma ISO 7064, MOD 97-10, na sljedeći način.

1. Vodeći broj banke i broj računa klijenta treba upisati u slijedu bez razmaka i posebnih znakova, što rezultira nizom: AAAAAAABBBBBBBBBB
gdje slova A označuju vodeći broj banke (7n), a slova B broj (partiju) računa (10n);

2. Oznaku za Hrvatsku (HR) i dvije nule (00) potrebno je dodati s desne strane niza navedenog u točki 1.: AAAAAAABBBBBBBBBBHR00.

3. U tako dobivenom nizu slova (HR) treba pretvoriti u brojčane znakove u skladu s međunarodnom normom ISO 13616 prema kojoj H = 17, R = 27, što ukupno daje broj od 23 znamenke: AAAAAAABBBBBBBBBB172700.

4. Dobiveni broj od 23 znamenke dijeli se sa 97, pri čemu se dobiva ostatak (NN).

5. Ostatak (NN), dobiven dijeljenjem, treba oduzeti od (97 + 1), što konačno čini kontrolni broj (CC): CC = (97 + 1) – NN. Ako je rezultat manji od 10, dobivenom će broju prethoditi 0.

    

Pročitajte još:

    

Na vrh