Sve o IBAN računu

IBAN kalkulator, IBAN provjera računa, IBAN računi banaka, općina i gradova

IBAN teorija

IBAN teorija IBAN je međunarodni broj bakovnog računa (eng. International Bank Account Number).

U Hrvatskoj se od 1. lipnja 2014. godine za sva nacionalna plaćanja koristi IBAN konstrukcija računa (NN 3/11, 135/11).

Neki tekst koji se smije vidjeti samo na desktop računalima

    

IBAN kalkulator

Jednostavni kalkulator za konverziju starih računa u novu IBAN konstrukciju računa.

IBAN provjera računa

Provjerite da li je IBAN račun ispravan.

    

    

    

Na vrh