IBAN HR provjera

provjera svih vrsta hrvatskih IBAN računa

IBAN provjera (HR računa)

Provjera hrvatskih IBAN računa

Provjera se može napraviti za sve vrste računa:

  • Tekuće račune
  • Žiro račune
  • Zaštičene račune

    

Način provjere kontrolnog broja hrvatskog IBAN-a

1. Treba izostaviti sve znakove koji nisu alfanumerički i razmake te premjestiti prva četiri znaka koji čine oznaku države (npr. HR) i kontrolni broj (CC) na desni kraj niza, tako da se na kraju dobije sljedeći niz:

primjer: AAAAAAABBBBBBBBBBHRCC

2. Potom je potrebno pretvoriti slova u znamenke u skladu s tablicom prema međunarodnoj normi ISO 13616:

A=10 F=15 K=20 P=25 U=30
B=11 G=16 L=21 Q=26 V=31
C=12 H=17 M=22 R=27 W=32
D=13 I =18 N=23 S=28 X=33
E=14 J= 19 O=24 T=29 Y=34 Z=35

primjer: AAAAAAABBBBBBBBBB1727CC.

3. Prema međunarodnoj normi ISO 7064, MOD 97-10, dobiveni broj od 23 znamenke dijeli se s brojem 97, pri čemu se dobiva ostatak dijeljenja (NN).

4. Ako je ostatak dijeljenja (NN) = 1, IBAN je točan.

    

Pročitajte još:

    

Na vrh